Arhimont BPM

Arhimont BPM

DMS je softversko rješenje koje unaprijeđuje poslovanje i pojačava administrativne kapacitete.

Tokom poslovnog procesa proizvode se i primaju različiti tipovi dokumenata, koji se čuvaju na različitim lokacijama. Traženje i dobijanje podataka iz tako arhiviranih dokumenata često oduzima mnogo vremena. Dodatna teškoća je distribucija takvih dokumenata na koju se troši puno vremena i papira, zatim prava pristupa, kao i dostupnost dokumenata na udaljenim lokacijama. Sistem omogućava efikasnu pretragu dokumenata i bržu manipulaciju u korespodenciji sa kolegama i klijentima. 

Prednosti dokument menadžment sistema:

 • Centralizacija baze dokumenata i automatizacija poslovnih procesa:
  Centralizacija baze dokumenata i automatizacija poslovnih procesa tj. tokova dokumenata i nijhove obrade omogućava efikasnije poslovanje i veću produktivnost. Ovakav način poslovanja osigurava da određeni dokument (predmet) uvijek stigne nadležnoj osobi. 
   
 • Template (šablon, matrica):
  Automatsko kreiranje dokumenata iz predefinisanih šablona obezbjeđuje standardizaciju dokumentacije kao i brzo kreiranje.
   
 • Jednostavna pretraga i brz pregled dokumenata:
  Prihvatljivost sistema za upravljanje dokumentima zavisi i od brzine pronalaženja potrebnih informacija. Bez obzira na metod pretrage koji koristite rezultate dobijate trenutno u obliku liste koju možete sortirati po bilo kom kriterijumu.
   
 • Bezbjednost dokumenata:
  Kontrola pristupa dokumentima regulisana je dodjelom različitih ovlašcenja, što omogućava pristup samo onim dokumentima koje dozvoli stepen autorizacije. 

 

Dokument skener