Asset management

Asset management

 

Asset management omogućava upravljanje i nadzor nad osnovnim sredstvima, od trenutka zaprimanja do trenutka fizičkog rashoda sredstva.

 • Aktivacija novih osnovnih sredstava
  Decentralizovano zaprimanje novih sredstava i aktivacija istih na lokaciji gdje će se koristiti i dodjela inventarnog broja.
   
 • Detaljne informacije o osnovnim sredstvima
  Unos detaljnih podataka o sredstvima kao što su podaci o lokaciji (organizaciona jedinica, objekat, prostorija, mjesto troška, korisnik).
   
 • Pregled istorije i dokumentacije
  Evidentiranje svih podataka i promjena: premještanje, promjena korisnika, servis i dr. Arhiviranje dokumentacije o sredstvima: nabavna faktura, revers, servisni račun i sl.
   
 • Popis
  Popis osnovnih sredstava korišćenjem barkod skenera i mobilnih telefona. Sistem omogućava ažuriranje stanja osnovnih sredstava na samom terenu u toku popisa.
   
 • Izvještaji
  Sistem omogućava efikasano izvještavanje kroz već formirane izvještaje ili jednostavnim kreiranjem novih.