Edukacija

Edukacija

Organizujemo specijalističke kurseve kao podršku kvalitetnoj implementaciji naših i partnerskh proizvoda za IT specijaliste. Edukacija se vrši na bazi radionica gdje se usvajaju praktična znanja o softverskim alatima i poslovnim procesima.