ePopis

ePopis


Popis osnovnih sredstava se obavlja minimum jednom godišnje radi kontrole i upoređivanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja Vaših osnovnih sredstava. Ova sveobuhvatna akcija podrazumjeva prebrojavanje, evidentiranje i provjeravanje osnovnih sredstava, koje može trajati i nekoliko dana u zavisnosti od broja artikala kojim Vaša organizacija raspolaže. Nakon toga slijedi unos podataka sa popisnih lista u Vaš informacioni sistem i njihova obrada radi realizacije konačnog cilja tj. popisa - upoređivanja popisanog - realnog sa knjigovodstvenim stanjem.

ePopis je rješenje koje Vam pruža pouzdan, tačan i brz popis osnovnih sredstava. Preduslov za takav popis je označavanje osnovnih sredstava odgovarajućim barkodom, tako da se popis ovim rješenjem svodi na očitavanje (skeniranje) barkod etiketa.

Struktura i dizajn barkoda se prilagođava Vašim potrebama i željama. Barkod sadrži osnovne informacije o osnovnim sredstvima:

  • naziv osnovnog sredstva;
  • šifru lokacije;
  • opis lokacije;
  • Inventarni broj.
     

Na osnovu pripremljenih podataka o osnovnim sredstvima njihov popis ručnim terminalom je brz i efikasan. Terminal u toku popisa ima mogućnost promjene lokacije, opisa, ispravljanja ili evidentiranja stanja osnovnog sredstva.

Nakon završenog popisa i obrade podataka prikupljenih popisom, kroz rješenje su Vam dostupni izvještaji od kojih izdvajamo u praksi najviše korišćene: popisana osnovna sredstva, višak, manjak, predlog za otpis, itd.