eProfil

eProfil

e-Profil je segment eHRM sistema, koji ima za cilj da obezbijedi jednostavno evidentiranje i praćenje velikog broja podataka o zaposlenima, kao i efikasan sistem izvještavanja.

Osnovne karakteristike modula su:

  • Sistematizacija radnih mjesta – sve organizacione jedinice i radna mjesta su precizno opisana, i prati se istorijat rasporeda radnika po organizacionim jedinicama i  radnim mjestima;
  • Baza zaposlenih – upravljanje matičnim podacima zaposlenih, podacima o članovima porodice, radnom stažu, obuci i školovanju zaposlenih, ocjeni rada, nagradama, stimulacijama, disciplinskim prekršajima i preuzetim mjerama;
  • Personalni dosije – elektronsko evidentiranje dokumenata za zaposlene: radna knjižica, ugovor o radu, prijava na osiguranje i sl.