eZapošljavanje

eZapošljavanje

e-Zapošljavanje je proces pronalaženja, selekcije, intervjuisanja i regrutovanja kadrova. Modul omogućava elektronsku evidenciju podataka o potencijalnim kandidatima i njihovu obradu - olakšavajući proces selekcije. Sve pristigle prijave za posao se automatski sinhronizuju sa aplikacijom, a nakon izbora kandidata u sistemu se može kreirati i plan potrebnih obuka ili plan uvođenja novozaposlenih u posao.


Osnovne karatkeristike modula su:

  • e-Angažmani - pregled aktuelnih konkursa,oglasa;
  • e-Kandidati - pregled potencijalnih kandidata (CV i motivaciono pismo);
  • Intervjui - kreiranje upitnika;
  • Potrebne obuke / do-obuke;
  • Plan uvođenja u posao za novoprimljenog kandidata.