HR Planiranje

HR Planiranje

Modul za HR planiranje  - “ciljno rukovođenje” , baziran je na poznatoj metologiji MBO (management by objectives), koju je 1954. godine lansirao Piter Draker, a koja je 70-ih godina globalno prihvaćena.

Uobičajena sistematizacija radnih mjesta nije dovoljna jer su tamo obično smješteni okvirni ciljevi, bez adekvatnih mjernih elemenata. HR planiranje podrazumijeva tzv. kaskadiranje ciljeva sa nadređenih na individualne ciljeve. Ono omogućava upravljanje putem ciljeva i praćenje uspješnosti poslovanja kompanije tj. realizacije ciljeva, kroz postavljanje i praćenje i kompanijskih i individualnih ciljeva, a zatim i ocjenjivanje postignutih rezultata, kao i obračuna bonusa. 

Sistem omogućava:

  • definisanje i zajedničko usaglašavanje ciljeva;
  • ocjenu perfomansi zaposlenih;
  • utvrđivanje i dodjelu stimulansa - bonusa;
  • planiranje sistema obuke i razvoja kompetencija zaposlenih. 

Ciljno rukovođenje ima za cilj kreiranje strategije razvoja ljudskih resursa koji podrazumijevaju neposredne i dugoročne kadrovske potrebe u pogledu broja zaposlenih i razvoja njihovih vještina, kao i planiranje strategije razvoja kompanije. Prednosti korišćenja ovog sistema su bolje razumijevanje ciljeva, bolja koordinacija i integracija ali i princip nagrađivanja i motivacije zaposlenih.

Kroz sistem se kreiraju ciljevi kompanije i zaposlenih na kvartalnom i godišnjem nivou, i prate se rezultati realizacije ciljeva. Ovaj model je vrlo kvalitetan preduslov za izgradnju sistema raspodjele rezultata rada (bonusa i dr.).