IP Telefonija

IP Telefonija

IP Telefonija (VoIP) je najnovija generacija fiksne telefonije koja kao sistem prenosa koristi internet protokol, odnosno računarsku mrežu. Ovakvo rešenje je veoma fleksibilno i može se prilagoditi najrazličitijim zahtjevima Vaše firme. Implementacija IP telefonije može pomoći da značajno smanjite troškove poslovanja, ali će ujedno unaprijediti  Vašu komunikaciju sa klijentima i saradnicima kroz napredne funkcionalnosti koje nudi.

 

 • Neke od mogućnosti ovakvog rješenja su:
 • neograničen broj lokala
 • govorna pošta za svaki lokal
 • dostavljanje audio poruka na e-mail adresu
 • automatsko preusmjeravanje poziva
 • meniji za izbor odgovarajućeg lokala
 • praćenja razvogora
 • snimanja razgovora
 • funkciju call centra
 • spajanje lokala u pozivne grupe
 • digitalna sekretarica
 • praćenje lokala u slučaju promjene lokacije
 • povezivanje više ekspozitura u više gradova u jedinstven sistem
 • smanjenje troškova telefoniranja prema GSM mrežama
 • smanjenje troškova telefoniranja prema inostranstvu
 • interna chat komunikacija
 • konferencijski pozivi
 • centralni imenik
 • modul za tarifiranje
 • upravljanje dolaznim pozivima preko statusa, grupa…