Kompanijski portal

Kompanijski portal

U današnjoj ekonomiji, usvajanje novih tehnologija presudno je za konkurentnost kompanije, smanjenje troškova kao i zadovoljstvo klijenata. Na taj način se postiže dugotrajan i zagarantovan uspjeh. Jedan od ključnih elemenata za postizanje dugoročnih ciljeva je unutrašnja organizacija kompanije. Kompanijski portal je veb rješenje koje nudi kompletnu interakciju između zaposlenih u organizaciji. Neke od prednosti ovog rješenja su:

  • Produktivnost - omogućuje zaposlenima brz pristup informacijama i aplikacijama značajnim za njihove zadatke i dužnosti. Sve potrebne informacije su dostupne na jednom mjestu, u zavisnosti od prava pristupa.
  • Vrijeme - zaposleni imaju tražene podatke dostupne non-stop, bez nepotrebne pretrage po mailovima. Procesi i zadaci traju kraće zahvaljujući povećanju produktivnosti i organizaciji radnog orkuženja.
  • Komunikacija - na više nivoa, putem čata, poruka ili integrisanih aplikacija, zavisno od standarda kompanije.
  • Poslovne operacije i menadžment - podloga za razvoj i integraciju poslovnih aplikacija na kojima je kompanija ranije temeljila svoj rad. Implementirani su alati za upravljanje radnim zadacima i kontrolu nad završenim procesima.