SPAR

SPAR

SPAR rješenje predstavlja skup integrisanih procesa koji obuhvataju redovno planiranje i sistem izvještavanja u domenu prodaje. Ovo rješenje ima za cilj da podigne produktivnost prodajne mreže kompanije (komercijalisti), pritom  omogućavajući kvalitetnije sagledavanje rezultata kompanije.

SPAR je ekonomski opravdan projekat jer omogućava kompaniji uspostavljanje efikasnog sistema planiranja i izvještavanja. Automatizujući ključne poslovne procese, dobija se na uštedama u angažovanom radu zaposlenih u sektoru prodaje.

Uvođenjem ovog rješenja, kompanija dobija i na planu operativnog upravljanja. Podsticanjem akcije, korisnik bi imao smjernice u kom pravcu je neophodno preduzeti aktivnosti, u funkciji konkretnih ciljeva: povećanja prodaje, ali i preventivnog djelovanja u procesu naplate potraživanja.

Ponuđenja konfiguracija sistema nije ograničena sa brojem radnih mjesta (licencama), tako da se može proširiti na zahtjev korisnika, bez dodatnih troškova.