Štampači etiketa

Štampači etiketa

Štampači etiketa su profesionalni uređaji koji se koriste za štamapnje bar-kodova na etiketama koje mogu biti različite debljine, od različitih materijala, samolepljive ili ne, sa ugrađenim RFID tagom ili bez njega.
Za štampanje etiketa za obeležavanje osnovnih sredstava i lokacija uglavnom se koristi termal-transfer tehnologija.
U nekim slučajevima, kada se zahteva upotreba etiketa od specijalizovanih materijala koji su izuzetno otporni na delovanje abrazivnih sredstava, neophodno je koristiti predštampane etikete, koje se štampaju posebnim tehnikama.