TimPlaner

TimPlaner

TimPlaner je poslovno rješenje za upravljanje malim i srednjim preduzećima. Cilj ovog rješenja je da omogući da se pomoću jednog integrisanog rešenja pokriju sve poslovne funkcije:

  • upravljanje prodajom (tekućim i budućim poslovima)
  • upravljanje poslovnim finansijama i knjigovodstvom;
  • upravljanje marketing kampanjama;
  • upravljanje uslugama (servis, inženjering...);
  • upravljanje dokumentima i projektima;
  • upravljanje menadžerskim poslovima (portal glavnog menadzera).

TimPlaner je modularno dizajniran tako da se može prilagođavati potrebama korisnika. Može da radi bilo u "cloud" varijanti, bilo na lokalnom serveru. Instalacija i obuka za korisćenje TimPlanera se može obaviti u vrlo kratkom roku. 

Korisnici TimPlanera u svakom trenutku znaju kakav im je prodajni i finansijski rezultat (bilansi) proteklog perioda (mj, kvartala...), i to u realnom vremenu,  ali kakva je i projekcija budućeg rezultata. Na bazi podataka iz TimPlaner baze, postoji uvid kako se realizuju planovi prodaje i na kojim poslovima i projektima su angažovani njihovi zaposleni. TimPlaner nudi i moćnu komunikaciju sa klijentima i članovima kompanijskog tima. Dokumentacija relevantna za funkcionisanje firme se vezuje za projekte, partnere, kategorije, a može se smještati u online obliku ili tkz. uploud sa lokalnog računara. TimPlaner korisnici apliakcije imaju pristup sa bilo koje tačke koja ima pristup internetu, i sa bilo kakvim uređajem koji se povezuje na internet (desktop računar, laptop, tablet, smart telefon ).

TimPlaner za korisnike predstavlja potpuni poslovni operativni sistem i po tome je jednistven na regionalnom tržištu.

TimPlaner - rješenje za vaš biznis!

Zakaži prezentaciju