TimPlaner ePrint

TimPlaner ePrint

ePrint sistem informacioni sistem koncipiran za podršku poslovnim aktivnostima prodaje štamparskih usluga i pripreme štampe. Bazični dio sistema obuhvata upravljanje prodajnim i proizvodnim procesima, tj. izradom kataloga proizvoda, komercijalne ponude i radnog naloga za štampu.  Implementacijom ovog sistema unapređuje se efikasnost procesa prodaje, kroz efikasniju kontrolu aktivnosti i jednostavniju, pouzdanju i bržu komunikaciju sa potencijalnim klijnetima.

Sistem će ubrzati i poboljšati niz koraka u procesu prodaje i proizvodnje, sa ciljem da se:

 • standardizacijom rada podigne kvalitet usluge;  
 • minimizuju potencijalne greške i podigne pouzdanost informacionog sistema i
 • ostvare uštede u vremenu (unapredjenju produktivnosti).

Svakodnevne aktivnosti koje se odvijaju u sklopu poslovnih procesa štamparije, a podrazumijevaju upravljanje dokumentima, obuhvataju ponudu proizvoda, prijem narudžbe i generisanje radnog naloga, generisanje predračuna, računa, te generisanje i prikaz odgovarajućih izvještaja.

Stoga ePrint sistem korisniku obezbjeđuje upravljanje sledećim poslovnim procesima:

 • Komercijalni segment: 
  • katalozi 
  • ponude i kalkulacije
 • Marketing segmenat:  
  • bazu partnera, kontakata 
  • email-kampanje
  • potencijalni poslovi
 • Finansiski segment
  • knjigovodstvo
  • narudžbenice, fakture (ulazne, izlazne, zbirne)
  • izvodi i ručna/automatska zatvaranja faktura
 • Uslužnih aktivnosti - nalozi za štampu
 • Sistem izvještaja poslovnih finansija (obračun rezultata, poslovni bilansi).