Zapošljavanje

Zapošljavanje

Želimo da naša IT biznis-rješenja budu još više u funkciji unapredjenje poslovanja naših klijenata. Na taj način bi valorizovali vrijednosti koje smo akumulirali kroz investiranje u razvoj rješenja za podršku biznis procesima. Prije svega u domenu upravljanja ljudskim resursima, finansijama, dokumentacionim sistemima, korporativnim sistemima nabavke i poslovima ICT infrastrukture.

Veoma smo motivisani da našu ekipu pojačamo saradnjom sa ljudima koje ovakvi projekti mogu inspirisati.

Molimo zainteresovane da popune sledeću prijavu.

Prijavi se