U saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) realizujemo projekat Smartis SM za kompaniju Security Montenegro, koji podrazumijeva konsultantsku uslugu na razvoju informacionog sistema za podršku upravljanja ljudskim resursima, operativnim aktivnosti i finansijama. Rješenje je bazirano na standardizovanim aktivnostima i usvojenim standadima kvaliteta ISO 9001. Ovaj segmenat je vrlo važan jer, pored unapređenja procesa rada (produktivnost, odgovornost), iskustva iz praske ukazuju da primjena ovakvih informatičkih rješenja omogućava i održivost ISO stnadardizovanih procedura.