1. Rokovnik
2. Excel tabele
3. Korišćenje više softvera
4. Jedinstven softver (IS)

Zašto NE Rokovnik?
Pretpostavka da su jasni razlozi...

Zašto NE Excel tabele?
Excel je sjajan alat, ali na njemu se ne može graditi ozbiljan IS, čak ni male firme!

Zašto NE korišćenje više aplikacija?
Jer je kapacitet malih firmi nedovoljan za uspješno korišćenje više nepovezanih rješenja.

Jer je operativno efikasniji rad sa jednom apliakcijom;
Jer je to ekonomski neisplativo rješenje za IS bazirano na nekoliko aplikacija.

Rješenje - jedinstven IS (informacioni sistem)!
TimPlaner, druga domaća ili inostrana (globalna) rješenja ...
Veća, globalna rješenja vrlo često nepogodna za naše tržište: ne samo zbog većih budzeta,
jezičke barijere, nego i vrlo složena! Mnoga rađena za korisnike 3-4 generacije IS, rađena 
za iskusnije korisnke, uvedene standarde...

TimPlaner vs Rješenje X
Komparacija: za svaku od funkcija: kako kod jednoga, a kako kod drugoga rješenja...