Gradis predstavlja rješenje za upravljanje ključnim segmentima u poslovanju inženjering i građevinskih kompanija. Obuhvata module za izradu predmjera i predračuna i analize cijena, upravljanje projektnim finansijama, dokumentacionim sistemom, kao i  integraciju sa sistemom za upravljanje izvodjačkim projektima.

Rješenje je u razvoju, ali  zainteresovanim kompanijama možemo organizovati prezentaciju.