period-covid19-pandemije-i-gratis-radionica
  Polazeći od toga da svako novo vrijeme nosi i nove izazove.  Prognoza budućih rezultata se mjeri i našem kapacitetu za...
swot
  SWOT analize su biznis alat široke upotrebne vrijednosti. Datiraju već više od pola vijeka, i vrlo su popularne u poslovnom...
Impact mapping
  Strateški fokus na cilj je snažniji (konvergencija misli), jer se u procesu zajedničkog planiranja na samom početku polazi od aktera...
montex-akcija-sadjenja-drveca
  Kažu da će Korona donijeti mnoge promjene. Nije ni čudo, događaj od ovakvog uticaja. Tokom ove pandemije smo radili uglavnom...
Kako od korisničkog zahtjeva napraviti projektni zadatak? Projekata je sve više, u sve dinamičnijoj privredi, ali i državnoj upravi u procesu...
  Zašto uopšte mijenjati tradicionalne modele organizovanja? Akteri danas, ovog sve dinamičnijeg okruženja, shvataju da je imperativ vremena naći adekvatan model...
Zašto BSC strateško planiranje? Godinama sam nastojao da unaprijedim model planiranja. Radio sam to na uobičajen način, fokusirajući se na finansijske...