Novo na tržištu biznis rješenja CG! 
Montis ERP – softver koji je više od fiskalnog servisa.

Baziran je na poslednjoj generaciji svjetske prakse ERP softverskih sistema, koji obezbjedjuju visok nivo povezanosti poslovnih procesa. Tako koncipiran digitalno transformisan informacini sistem predstavlja ozbiljan kvalitativan pomak u standardizaciji poslovni procesa. Na osnovu brojnih ugradjenih procedura, koji se naprednim funkcijama mogu prilagodjavati, imaju za cilj da obezbijede dodatu vrijednost u izvodjenju poslovnih aktivnosti. Pokreće ga Odoo tehnologija, jedna od globalno najrasprostranjenijih rješenja.

U sve dinamičnijem poslovnom okruženju, kompanije su prinudjene da sve češću reorganizaciju. Otuda viša upravljivost, koju može obezbijediti samo visok nivo standardizacije procesa, može predstavljati stratešku konkurentnost. Mjereno ne samo uštedama u prilagodjavanju, veći i na brzini i mogućnostima promjena.

Benefiti rješenja