Fiskalno rješenje koje vaš posao čini efikasnijim!
Zakonska obaveza, ali i prilika za unapređenje poslovanja

Zato smo pripremili efikasno rešenje za fiskalizaciju. Za vas unosimo digitalni sertifikat, instaliramo uređaj i aplikaciju. Predlažemo kako da najednostavnije unesete početne podatke o zalihama robe i finansijsko početno stanje. Edukujemo vas za rad sa aplikacijom. I tu smo kad god vam zatreba podrška!

Prilagođen Zakonu o fiskalizaciji Crne Gore
Montis Fiskal je više od poslovnog rješenja
Montis Fiskal je namijenjen za podršku komercijalno-finansijskog upravljanja preduzećima. Fiskalizaciju možemo završiti u roku od u 2 dana!
Cjenovik Montis Fiskal pretplate

START

15€ Mjesečno
 • Maloprodaja
 • Magacinsko poslovanje
 • Računi (fiskalni servis CG)
 • Notes i kalendar
 • Interne poruke

STANDARD

20€ Mjesečno
 • START paket
 • Fakturisanje
 • Nabavka, Ponude
 • Magacin
 • Interne poruke
Popularno

PREMIUM

25€ Mjesečno
 • STANDARD paket
 • Finansije
 • Proizvodnja
 • Troškovna mjesta
 • Interne poruke

Baziran na globalnoj platformi

Montis Fiskal je razvijen na bazi Odoo platforme. Za tehnologija pripada grupi „low code development“ softverskih proizvoda. Odoo framework obezbjeđuje duboku, višeslojnu strukturu. Zato ova tehnologija posjeduje visok nivo parametrizacije i mogućnost razvoja mnogih softverskih rješenja bez kodiranja iili sa minimalnim učešćem.

Rezultat dugogodišnjeg razvoja su mnogobrojne komercijalne i open-source verzije aplikacija – procjenjuje se da ih ima više od 10k.
Zato ova tehnologija ima rastući trend primjene u svijetu. Prisutna je već u 120 zemalja, kod desetina miliona korisnika. Može se naći u malim firmama pa do korporacija i državnih uprava.

Tu smo za vas, u svakom koraku

Instalacija i edukacija

Za standardne potrebe korisnika, uvođenje softvera se može realizovati sa minimalnom obukom i uz pomoć korisničkog upustva.

Održavanje

Usluge održavanja se odnose na obezbeđenje: ažurnosti zakonskih promjena, ispravnosti softver-servisa i backup baze podataka

Dodatne mogućnosti

Montis softverski servisi su kompatibilni i mogu se jednostavno integrisati sa dodatnim Odoo rješenjima

Digitalni sertifikat

Cijene za izdavanje e-sertifikata iznosi 30€. Pomoći ćemo vam u vezi svih detalja oko dobijanja sertifikata

Pregleda faktura, stanja po računima i lista faktura

Pogledajte izgled upravljačkog interfejsa našeg sistema, odnosno pregled izlaznih i ulaznih faktura prema zadatom periodu, uz brojne mogućnosti grupisanja i filtriranja podataka:

ulazne i izlazne fakture

A evo kako izgleda i lista faktura. Iz tabele se može videti da lako možete dobiti podatke o datumu računa, iznosima, porezima i stanju računa, odnosno da li je račun plaćen ili ne. 

Skladište

Montis podržava otvaranje brojnih magacina i njihovu međusobnu interakciju. Proizvod se otvara kroz jednostavnu formu iz više modula: nabavka, prodaja, skladište… Ali i pozivanjem iz forme ponude, direktno iz stavke ponude.

Pomoću naprednog podsistema izvještaja, moguće je “dubinski” sagledati performanse proizvoda, od osnovnih, do složenijih, kojima se mjeri profitabilnost, koeficijent obrta i sl.

Pregled “360” pruža mogućnost uvida u sve relevantne detalje: proizvod po kategoriji, podkategeroji, kretanje proizvoda po magacinima, isteku roka, stanje magacina… Takođe i po nizu drugih atributa, koje možete dodijeliti proizvodima. Opcija sa minimalnim zalihama za neke korisnike može biti dragocjena, jer se može postavljati procedura automatske narudužbe, kada se količina spusti na minimalno definisane zalihe.

Prodaja

Montis je efikasan biznis alat za male, ali i one velike prodajne ekipe, koje broje stotine prodavaca.

Može se koristiti za: veleprodaje, maloprodajne objekte (butike..), sektor usluga, inženjering i gradjevinske kompanije, hotele i ugostiteljske objekte… Iskustva primjene u svijetu (160 zemalja) pokazuju da se Odoo rješenje (Montis lokal. CG vezija) može naći u gotovo svim djelatnostima.

Funkcionalnosti su brojne, neke vrlo napredne, zato preporučujemo da počnete od onih standardnih, uglavnom dovoljni za većinu manjih firmi. Ukoliko imate spremne podatke, implementacija fiskalnog servisa i ostalih važnih funkcija i obuka ključnog korisnika, može se završiti u kratko roku od 1-2 dana.

Pod podacima za implementaciju, fiskalnog servisa i softvera, podrazumijevamo liste (excel tabela): proizvoda, partnera, početna stanja zaliha u magacinu, finansijske kartice partnera i nužnih podataka o firmi (logo, adresa, pib, pdv, računi..).

Email slanje poruka

Ovo je korisna opcija, jer ubrzava proces od dokumenta ponude do kupca. Uz to omogućava da se uz ponudu dostavljaju i marketing sadržaji (dokumenti, foto-ilustracije, poruke..). U liniji zaglavlja može se vidjeti aktuelan status, odnosno da li je ponuda u pripremi (draftu), napravljena ili poslata.

Pogodnost, jer se u praksi dešava da se, ometeni drugom aktivnošću, nekada nijesmo sigurni da li smo poslali ponudu. Templejti (šabloni) pružaju priliku za standardizaciju procesa email slanja ponuda.

Partneri i kontakti

Ovo je poseban modul, ne samo softverski registar podataka o partnerima! Modul sublimira sve vezane podatke za partnere, odnosno kontakte. Zato ih nazivamo pogledom od 360 stepeni, jer vidimo sve o partneru na jednom mjestu: bazične podatke, dokumente, radne naloge, ponude, narudzbe, fakture, projekte…

Opremljeni ovakvim biznis alatom prodavci dobijaju na produktivnosti.

POS maloprodaja
Softverski fiskalizovano rješenje za maloprodajne objekte koje podržava sve potrebne operacije za rad u jednom ili više objekata. Integrisano je sa skladišnim poslovanjem, finansijama i računovodstvom, webshop-om, HRM, CRM i emial marketing i drugim aplikacijama.
Nabavka

Dokument koji se izdaje u procesu nabavka dobavljaču, često nije dio naše poslovne prakse. Potvrda kupca, znači prelazak u naredni status, nakon dostave ponude. To je ujedno i osnov, uz dokaz o isporuci, za fakturisanje proizvoda (usluge). Šabloni (templejti) pružaju priliku za standardizaciju ovog procesa… Proces i dokument koji se pritom generiše takodje može biti opcioni, a alternativa je za primanje robe sa fakturom dobavljača.

nabavka-pregled-montis
Finansije
Fakture kupaca

Fakturisanje kupcima se radi jednostavnim “povlačenjem” otpremnice za izdatu robu ili direktno iz forme fakture. Fakture se mogu vezati za profitna mjesta, organizacione jedinice i proizvoljan broj drugih dimenzija. Unos uplata kupaca se vezuje na standardan računovostveni način, pomoću izvoda. Za manje korisnike preporučujemo drugi model unosa uplata – direktno na fakturi. 

Šabloni (templejti) su važan alat za standardizaciju procesa, pa i fakturisanja. Posebno je njihova uloga dragocjenu kod ponavljajućeg procesa fakturisanja, ugovorenih mjesečnih, kvartalnih faktura… Pored uštede u vrijemenu, proces se izvodi kvlitetnije uz manje grešaka.

Upravljanje likvidnošću

Uvid u naplatu se može raditi preko izvještaja, ali i direktnim uvidom na fakturi se može vidjeti istorija plaćanja fakture. Nakon naplate automatski se mijenja status fakture. 

Upravljanje finansijama u dijelu likvidnosti se radi pomoću izvještaja o ročnosti dospijeća obaveza i priliva od kupaca. Na operativnom nivou:  postoji efikasan uvid u finansijske kartice partnera, izvode otvorenih stavki i brojni analitički izvještaji.

Poslovni izvještaji

Podsistem poslovnog izvještavanja predstavlja snažan upravljački mehanizam Montis softverskog rješenja. Čine ga izvještaji, koji pokazuju „krupnu sliku biznisa“, i onih od užeg fokusa, u vidu brojnih analitičkih prikaza, tako da se može sagledati poslovanje iz svih uglova, posmatrajući kroz poslovne procese:  prodaju, nabavku, zalihe i finansije.  Izvještaji se mogu prikazati u listi, tabeli i graficima.

Prikaz u grafičkim oblicima daje dragocjenu vizuelizaciju rezultata. Posebno su značajni za uočavanje trendovskih promjena, pa stoga postaju nezamenljiv menadžerski biznis alat.

Zajedničke funkcije

Zajedničke funkcije softvera čine: email konektori, zadaci, notesi (bilježnice), kalendari, podsjetnici i komunikacioni modul (interne poruke, chat kanali, diskusione grupe).

Saznajte više o Montis Fiskalu

Pokazaćemo vam zašto Montis Fiskal može biti i vaše rješenje, za dugoročno unapredjenje biznisa!