Montis Fiskal

Fiskalizacija, opterećenje ili šansa za unapređenje


Dobra je prilika da uvodjenje fiskalizacije iskoristimo za unapredjenje poslovanja!

Imamo šansu da napravimo važan korak naprijed u kvalitetu upravljanja:
zaliha, nabavki, izradi ponuda, fakturisanja, procesa naplate, sistema izvještavanja…

Montis Fiskal je namijenjen za podršku komercijalno-finansijskog upravljanja
preduzećima. Radi se o digitalno poslovnom rješenju, koje i pored brojnih funkcija,
ne opterećuju korisnika.

Preglednost formi za unos i prikaz podataka
, ali i visok stepen povezanih
procesa, doprinosi jednostavnosti korišćenja.

Fiskalizaciju možemo završiti u svega par koraka, odnosno ukupan proces
implementacije kompletirati roku od 2 dana.

Pri uvođenju fiskalnog servisa možemo vam pomoći u dijelu:

1. Registracije poslovnih jedinica, ENU uređaja i operatera
2. Import podataka
3. Obuke korisnika

Pokazaćemo zašto Montis Fiskal može biti i vaše rješenje,
                                             za dugoročno unapredjenje biznisa!

 

 

Pregleda faktura, stanja po računima i lista faktura

montis-dashboard
montis-ulazne fakture


Usluge instalacije i obuke
:  Za standardne potrebe korisnika, uvođenje softvera se može realizovati u okviru 5-6h obuke
i uz pomoć korisničkog upustva.

Održavanje:  Usluge održavanja se odnose na obezbeđenje: ažurnosti zakonskih promjena,ispravnosti softver-servisa i backup baze podataka. Za dodatne potrebe (obuke, konfiguracije i dogradnje) usluge se izvode u skladu sa aktuenlnim cijenovnikom usluga, u vrijednosti 35€ po radnom satu.

Digitalni sertifikat:  Cijene za izdavanje e-sertifikata iznosi 30€. Više informacija na sajtu Pošta CG: www.postacg-ca.me

Dodatni softverski servisi:  Montis softverski servisi su kompatibilni i mogu se jednostavno integrisati sa dodatnim Odoo rješenjima.

 

Cjenovnik Montis Fiskal pretplate

Start

15 / mjesečno
 • Maloprodaja
 • Magacin
 • Računi (fiskalni servis CG)
 • Notes, Kalendar
 • Interne poruke

Standard

20 / mjesečno
 • Start paket + dodatne funkcije
 • Fakturisanje
 • Nabavka, Ponude
 • Magacinsko poslovanje
 • Interne poruke

Premium

25 / mjesečno
 • Standard paket + dodatne funkcije
 • Finansije
 • Proizvodnja
 • Troškovna mjesta
 • Interne poruke

Usluge instalacije i obuke

Za standardna rešenja i jednostavije potrebe korisnika (Start paket), uvođenje softvera se može realizovati u okviru 6h
obuke i korisničkog upustva. Cijena usluge iznosi 180€ + PDV. Za implementaciju složenijih servisa (Standard i Premium) preporučujemo pakete P1-P4.  kontakt 

Održavanje

Usluge održavanja se odnose na obezbeđenje: ažurnosti zakonskih promjena,ispravnosti softver-servisa i backup baze podataka.Za dodatne potrebe(obuke,konfiguracije i dogradnje) usluge se izvode u skladu sa aktuenlnim cijenovnikom usluga, u vrijednosti 35€ po radnom satu.

Digitalni sertifikat

Cijene za izdavanje e-sertifikata iznosi 30€. Više informacija na sajtu Pošta CG: www.postacg-ca.me

Dodatni softverski servisi

Montis softverski servisi su kompatibilni i mogu se jednostavno integrisati sa dodatnim Odoo rješenjima.
Vidi ostala digitalna poslovna rešenje.

Cjenovnik opreme

Montis Fiskal podsistemi

1. Prodaja

Montis je efikasan biznis alat za male, ali i one velike prodajne ekipe, koje broje stotine prodavaca.

Može se koristiti za: veleprodaje, maloprodajne objekte (butike..), sektor usluga, inženjering i gradjevinske kompanije, hotele i ugostiteljske objekte… Iskustva primjene u svijetu (160 zemalja) pokazuju da se Odoo rješenje (Montis lokal. CG vezija) može naći u gotovo svim djelatnostima.

Funkcionalnosti su brojne, neke vrlo napredne, zato preporučujemo da počnete od onih standardnih, uglavnom dovoljni za većinu manjih firmi. Ukoliko imate spremne podatke, implementacija fiskalnog servisa i ostalih važnih funkcija i obuka ključnog korisnika, može se završiti u kratko roku od 1-2 dana. Pod podacima za implementaciju, fiskalnog servisa i softvera, podrazumijevamo liste (excel tabela): proizvoda, partnera, početna stanja zaliha u magacinu, finansijske kartice partnera i nužnih podataka o firmi (logo, adresa, pib, pdv, računi..).

Ponuda i cjenovnik

Ugradjeni obrasci pružaju priliku za standardizaciju procesa izrade i slanja ponuda. To znači da u u svakom trenutku ovlašćeni korisnici mogu pristupiti centralizovanoj bazi ponuda, pogledati statuse, zaduženja prodavaca, modifikovati ih, sortirati ih i grupisati po aktuelnim potrebama. Ako se ugrade podsjetnici (email, sms, chat..) mogu prodavce podsjećati na akciju! Šabloni ponuda prodavcima štede vrijeme, uz to i podižu kvalitet ponuda, koje se vremenom unapredjuju. Ponude se mogu raditi na bazi cjenovnika ili direktnim unosom prodajnih cijena. 

Za neke struke, posebna pogodnost može biti i grupisanje, segmentacija i opisi stavki. Tokom procesa izrade ponude, prikazuje se i aktuelna kalkulacija, odnosno razlika u cijeni. Prodaci ponude mogu se direktno slati na meil kupca, tako da sa ovom funkcijom više nema onih zamornih prebacivanja ponuda u email-sistem. Pogotovo je korisno ako se proces izrade ponuda prebaci iz Excel-a.

Email slanje poruka

Ovo je korisna opcija, jer ubrzava proces od dokumenta ponude do kupca. Uz to omogućava da se uz ponudu dostavljaju i marketing sadržaji (dokumenti, foto-ilustracije, poruke..). U liniji zaglavlja može se vidjeti aktuelan status, odn. da li je ponuda u pripremi (draftu), napravljena ili poslata. Pogodnost, jer se u praksi dešava da se, ometeni drugom aktivnošću, nekada nijesmo sigurni da li smo poslali ponudu. Naravno email slanje i prilika za dodatne komentare. Templejti (šabloni) pružaju priliku za standardizaciju procesa email slanja ponuda.

Partneri i kontakti

Ovo je poseban modul, ne samo softverski registar podataka o partnerima! Modul sublimira sve vezane podatke za partnere, odnosno kontakte. Zato ih nazivamo pogledom od 360 stepeni, jer vidimo sve o partneru na jednom mjestu: bazične podatke, dokumente, radne naloge, ponude, narudzbe, fakture, projekte… Opremljeni ovakvim biznis alatom prodavci dobijaju na produktivnosti.

POS (maloprodaja)

2. Magacini i proizvodi

Montis podržava otvaranje brojnih magacina i njihovu medjusobnu interakciju.  Proizvod se otvara kroz jednostavnu formu iz više modula: nabavka, prodaja, skladište… Ali i pozivanjem iz forme ponude, direktno iz stavke ponude.

Pregled “360” pruža mogućnost uvida u sve relevantne detalje: proizvod po kategoriji, podkategeroji, kretanje proizvoda po magacinima, isteku roka, stanje magacina… Takodje i po nizu drugih atributa, koje možete dodijeliti proizvodima. Opcija sa minimalnim zalihama za neke korisnike može biti dragocjena, jer se može postavljati procedura automatske narudužbe, kada se količina spusti na minimalno definisane zalihe.

Pomoću naprednog podsistema izvještaja, moguće je “dubinski” sagledati performanse proizvoda, od osnovnih, do složenijih, kojima se mjeri profitabilnost, koeficijent obrta i sl.

skladisno-poslovanje-erp

3. Nabavka

Od jednostavnih do složenih procesa nabavke, koji uključuju planiranja, postavljanje automatizovanih procedura nabavke: za zalihe u magacinu ispod minimalno def.iznosa, autorizacije nabavke i sl.

Narudžbe i prijemnice

Dokument koji se izadaje u procesu nabavka dobavljaču, često nije dio naše poslovne prakse. Povrda kupca, znaci prelazak u naredni status, nakon dostave ponude. To je ujedno i osnov, uz dokaz o isporuci, za fakturisanje proizvoda (usluge). Šabloni (templejti) pružaju priliku za standardizaciju ovog procesa… Proces i dokument koji se pritom generiše takodje može biti opcioni, a alternativa je zaprimanje robe sa fakturom dobavljača.

4. Finansije

Fakture kupaca

Fakturisanje kupcima se radi jednostavnim “povlačenjem” otpremnice za izdatu robu ili direktno iz forme fakture. Fakture se mogu vezati za profitne mjesta, org.jedinice i proizvoljan broj drugih dimenzija. Unos uplata kupaca se vezuje na standardan računovostveni način, pomoću izvoda. Za manje korisnike preporučujemo drugi model unosa uplata – direktno na fakturi.  Šabloni (templejti) su važan alat za standardizaciju procesa, pa i fakturisanja. Posebno je njihova uloga dragocjenu kod ponavljajućeg procesa fakturisanja, ugovorenih mjesečnih, kvartalnih faktura… Takodje tako se štedi i vrijeme, i proces se izvodi kvalitetnije (manje grešaka).

Upravljanje likvidnošću

Uvid u naplatu se može raditi preko izvještaja, ali i direktnim uvidom na fakturi se može vidjeti istorija plaćanja fakture. Nakon naplate automatski se mijenja status fakture.  Upravljanje finansijama u dijelu likvidnosti se radi pomoću izvještaja o ročnosti dospijeća obaveza i priliva od kupaca. Na operativnom nivou:  postoji efikasan uvid u fin.kartice partnera, izvode otvorenih stavki i brojni analitički izvještaji.

5. Poslovni izvještaji

Podsistem poslovnog izvještavanja predstavlja snažan upravljački mehanizam Montis softverskog rješenja. Čine ga izvještaji, koji pokazuju “krupnu sliku biznisa”, i onih od užeg fokusa, u vidu brojnih analitičkih prikaza. Tako da se može sagledati poslovanje iz svih uglova, posmatrajući kroz poslovne procese:  prodaju, nabavku, zalihe i finansije.  Izvještaji se mogu prikazati u listi, tabeli i graficima. Prikaz u grafičkim oblicima daje dragocjenu vizuelizaciju rezultata. Posebno su značajni za uočavanje trendovskih promjena, pa stoga postaju nezamenljiv menadžerski biznis alat.

6. Zajedničke funkcije

Zajedničke funkcije softvera čine: email konektori, zadaci, notesi (bilježnice), kalendari, podsjetnici i komunikacioni modul (interne poruke, chat kanali, diskusione grupe).