period-covid19-pandemije-i-gratis-radionica

Polazeći od toga da svako novo vrijeme nosi i nove izazove.  Prognoza budućih rezultata se mjeri i našem kapacitetu za prilagodjavanje. Zato se podsjetimo onih čuvenih riječi Čarlsa Darvina “Neće preživiti najsnažnija vrsta, ni najinteligentnija, već najprilagodljivija.”

Promjene koje su izazvane pandemijom motivisale su nas da razmislimo – kako prilagoditi ponudu za 2020/2021 godine.  

U ovom kriznom vremenu prilično je prisutna pojava da se zapostavlja razvoj. Svaka kriza je istovremeno i šansa za novo, bolje. Tada se ima više vremena, ali ne i finansijskih sredstava.
Stoga smo intezivirali primjenu poslovnog modela koji u svijetu već daje odlične rezultate.  Cilj je da se prevazidje jedan od ključnih izazova ovog vremena: nedostatak investicioni sredstava, i u takvim okolnostima posledično i, vjerujemo ne manje značajan, strah od ulaganja (gubitaka)!

Stoga, smo razvili poslovni model koji smo nazvali “Agilni model K1“, koji podrazumijeva isporuku projektnog okvira koji za predmetni izazov (poslovni cilj) isporučuje minimalnu projektnu vrijednost (MVP), za minimalno početno ulaganje, koje obično čini 10-25% projekta. 
Nakon prvog koraka K1, korisnici implementiranog rješenja će tada kvalitetnije sagledati dalji tok razvoja projekta. Biće to vizura šireg horizonta, odnosno njegoševski rečeno “Ko na brdo, ak i malo, stoji više vidi no onaj pod brdom”.

Našim klijentima pružamo konsalting usluge u mapiranju njihovih ciljeva, bez nadoknade!  Ponuda podrazumijeva:  online-pripremni razgovor, 2h-radionicu, 
i izvještaj u narednih 10 dana.

Ponuda važi za prva 2 mjeseca 2021. godine, za prvih 5 klijenata koji se prijave:

Prijavi se