swot

 

SWOT analize su biznis alat široke upotrebne vrijednosti. Datiraju već više od pola vijeka, i vrlo su popularne u poslovnom svijetu. Ipak nedovoljno zastupljene u našoj CG poslovnoj praksi. Moguće da uzroke treba tražiti u obrazovnom sistemu, nepostojanju adekvatne prakse neformalnog obrazovanja, nerazvijenog konsultantskog tržišta…

SWOT analiza ujedno otkriva, kreativno djeluje, upozorava, vodi ka rješenju!

Predstavlja proces analiziranja po unaprijed odredjenoj strukturi, koja se ogleda u četiri aspekta analize: snage (prednosti), slabosti (nedostataka), prilika (potencijala) i prepreka (prijetnji). Prve dvije su internog, a prilike i prepreke su eksternog karaktera.

Ovaj sistem analiziranja, izražavanja u strukturi kvadranta, djeluje usmjeravački na tok našeg razmišljanja. Sa ovom strukturom dobija se na sistematičnosti, kvalitetu procesa analiziranja. Bez strukture proces razmišljanja teži rasplinjavanju. Fokus nam tada “pliva” i teže ga kontrolišemo. Primjera radi, kako bi izgledao sastanak bez osnovne strukture izražene u dnevnom redu?

Vizuelizacija mapama uma (mindmap) daje dodatni kvalitet, ovoj najčešće kvadranoj strukturi, jer tada na očigledniji način možemo sagledavati problem (projekat) iz više uglova. Dodato raščlanjujući (granajući mapu) sa strateških pozicija prelazimo iz “faze konstatacija” u fazu planiranja.

Koji su razlozi izostanka SWOT prakse kod nas? Podstičući razgovor na ovu temu, shvatio sam da su razlozi minirnog korišćenja moguća i nerealna očekivanja, pa otuda i posledična osporavanja. Upravo to je bio inicijalni motiv da nešto napišem na ovu temu, pokušam razjasniti dileme i djelovati motivišuće u pravcu korišćenja ovog korisnog modela analiziranja.

Dakle, SWOT analize nam pomažu da identifikujemo pozicije u odnosu na predmet analiziranja. Tako odmah ne dobijamo konačna rješenja, sa definisanim prioritetima. Na putu ka cilju preporuka je da na početku odredimo gdje se nalazimo. Za složenije analize ishodišni rezultati su ponekad i dalje složne pozicije, za koje je neophodno dalje analizirati, raščlaniti ih – raditi situacione analize.

SWOT analize možemo raditi u cilju odredjivanja kompanijske strateške pozicije, na samom početku godine i kraju godine. Tako možemo praviti tkz. “fotografije našeg biznisa” i vršiti uporedne analize, donositi zaključke.

IT podrška – alati za izradu SWOT analiza su široko dostupni, od Word/Excel/SharePoint dokumenta, Google Doc/Sheet, do mindmap-softvera. Npr. mi smo pomoću aplikacije Microsoft 365 SharePoint formirali bazu SWOT analiza, sa templejtima za nekoliko kategorija analiza.