montex-akcija-sadjenja-drveca

 

Kažu da će Korona donijeti mnoge promjene. Nije ni čudo, događaj od ovakvog uticaja. Tokom ove pandemije smo radili uglavnom iz kuće, podržavajući klijente online, ali dijelom i sa servisnim intervencijama u njihovim objektima. Svima nama je tehnologija bila od velike pomoći. U mnogim prilikama nikada neće zamijeniti direktan kontakt, ali sada svijet ima veliko iskustvo kako se organizovati sa udaljenim radnim mjestima. S toga će se više nego ikada otvarati pitanje tradicionalnog i rada na daljinu.  

Neplanirano duži boravak u kući nam je skrenuo pažnju i na odnos prema prirodi, tako da smo na tom planu napravili korak naprijed!  Akciju je započeo komšija, a ekipa iz Montex-a se pridružila.

 

Posle nekoliko dana – mali parkić: novo drvo kestena, živa ograda cvijeće i trava. Zalivamo vrlo revnosno, svi kontrolišu. Nastavljamo sa akcijom animirajući redom susjede.